Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal


De ce sa alegi Studio CMC?

I.I.Ciobanu C. Vlad Costel, cu denumirea StudioCMC mai departe, inregistrata la Registrul Comertului din Brasov, cu sediul in localitatea Brașov, Str. Codrul Cosminului 61, Bl.411A, Ap.1, Jud Brasov, CUI: 32999649, Nr. R.C. F08/431/2014, dispunand de autorizatia Seria B, nr. 2906824, eliberata de Registrul Comertului la data 21.12.2017, va informeaza prin prezenta despre modalitatea in care efectueaza prelucrarea datelor personale si despre drepturile pe care le au persoanele vizate in conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (denumit in continuare GDPR).

Responsabilul StudioCMC pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal poate fi contactat la adresa contact@studiocmc.ro

Ce inseamna „date cu caracter personal”?

Datele cu caracter personal inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”). 

Ce tipuri de prelucrari de date efectueaza StudioCMC?

Prelucrarea de date inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea. StudioCMC prelucreaza date cu caracter personal in scopurile enuntate in prezenta sectiune, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai mult operatiuni din cele descrise mai sus. Atunci cand colectăm si folosim date cu caracter personal, politica noastra este transparenta cu privire la motivul si modul în care procesam datele personale.

Scopul si baza legala a prelucrarilor

Baza legala a prelucrarii datelor cu caracter personal o reprezinta articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR – prelucrare in scopuri precontractuale si contractuale precum si pentru respectarea unor prevederi legale conform articolului 6 alin. (1) litera c) din GDPR. De asemenea, StudioCMC prelucreaza datele dumneavoastra si in conformitate cu prevederile articolului 6 alin. (1) lit. (f) din GDPR pentru a proteja interesele legitime ale StudioCMC sau ale tertilor. Acest lucru poate fi necesar in special: i) pentru a asigura securitatea IT si operatiunile IT; ii) pentru promovarea propriilor produse.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucram

Politica StudioCMC este de a colecta numai datele personale necesare in scopuri convenite si solicitam clientilor nostri sa ne comunice date cu caracter personal numai acolo unde este strict necesar acestor scopuri. Atunci cand trebuie sa prelucram datele personale pentru a furniza serviciile noastre, putem solicita clientilor nostri sa furnizeze informatii si despre alte persoane.

Datorita gamei diversificate a produselor oferite clientilor persoane fizice, StudioCMC poate prelucra mai multe categorii de date personale:
 • Date personale de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu/resedinta, varsta, data nasterii, sex, telefon, email, CNP, nationalitate, semnatura olografa si semnatura in format digital, date din actul de identitate, permisul de conducere)
 • Date privind locatia, imaginea si inregistrarile audio-video ale persoanelor fizice inregistrarile foto/video captate de aparatura StudioCMC, înregistrările audio. Datele sunt necesare în vederea asigurarii calitative a serviciilor oferite de noi.

Sursa datelor cu caracter personal

StudioCMC colecteaza date personale direct de la dumneavoastra sau de la clientii persoane juridice sau de la terti (cum ar fi agentiile de publicitate). In cazul in care trebuie sa prelucram date cu caracter personal obtinute de la terti persoane juridice, aceștia din urma au obligatia de a va furniza informatiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise. Clientii noștri pot utiliza sectiunile relevante ale acestei Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau indruma persoanele vizate la aceasta, dupa caz. Datele cu caracter personal pot fi colectate direct de la agentie.

Consecintele refuzului furnizarii datelor personale

Dumneavoastra alegeti daca doriti sa beneficiati de un serviciu / produs foto/video, astfel ca de regula nu sunteti obligat sa va furnizati informatiile personale catre StudioCMC. Totusi, in masura in care ati optat pentru societatea noastra sau beneficiati in alt context de serviciile/produsele noastre, furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva cerintelor legale si/sau a relatiei juridice cu noi, deoarece aceste informatii sunt necesare pentru furnizarea serviciilor foto/video, iar în lipsa detinerii de catre StudioCMC a acestor date nu vom putea oferi unele / toate produsele sau serviciile noastre.

Astfel ca in numite situatii, in functie de datele pe care refuzati sa le furnizati este posibil ca:

 • societatea noastra sa nu fie in posibilitatea de a semna contractul si de a continua relatia contractuala cu dumneavoaastra.
 • societatea noastra sa fi pusa in imposibilitatea de a si onora obligatiile asumate fata de dvs.

Perioada de stocare a datelor

StudioCMC va sterge datele dvs. personale imediat ce nu mai sunt necesare pentru scopurile enuntate mai sus.. In plus, stocam datele dvs. personale in masura in care suntem obligati din punct de vedere legal sa facem acest lucru. StudioCMC pastreaza pastreaza datele personale prelucrate atat timp cat este considerat necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementarilor aplicabile), cum ar fi:

 • datele prelucrate in vederea ofertarii care nu s-a transformat in contract de asigurare urmeaza sa fie stocate pentru o perioada de pana la 30 de zile de la expirarea ofertei;
 • pe durata derularii contractului de servicii foto / video pentru datele cu caracter personal necesare in executarea acestuia.

Drepturile dumneavoastra si modul de exercitare al acestora 

Aveti posibilitatea, in anumite conditii prevazute de catre GDPR, sa exercitati dreptul de acces la date, dreptul de rectificare si de stergere, dreptul de restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opozitie si dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profile. Pentru astfel de solicitari, va rugam sa ne contactati direct la contact@studiocmc.ro.

Verificari preliminare solutionarii unei cereri de exercitare a drepturilor persoanelor vizate

Daca primim o solicitare din partea dvs. privind exercitarea oricaruia dintre drepturile de mai sus, va putem cere informatii suplimentare pentru a va verifica identitatea inainte de a actiona in baza cererii formulate. Aceasta etapa preliminara este pentru a ne asigura ca datele dvs. sunt protejate si pastrate in siguranta.

Dreptul de acces 

Aveti dreptul de acces la datele personale detinute de noi in calitate de Operator de date. Acest drept va permite sa accesati toate informatiile personale pe care StudioCMC le proceseaza despre dvs. si sa solicitati informatii despre: (a) scopurile prelucrarii; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada; (e) existenta dreptului de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal sau a dreptului de a se opune prelucrarii; (f) dreptul de a depune o plangere; (g) in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la client, orice informatii disponibile privind sursa acestora; (h) existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri. In cazul in care datele cu caracter personal sunt transferate catre o tara terta sau o organizatie internationala, aveti dreptul sa fitr informat cu privire la garantiile adecvate in temeiul Regulamentului.

Toate aceste informatii in forma si continutul disponibile la acest moment sunt furnizate prin prezenta nota de informare.

Vom incerca sa raspundem cu promptitudine la orice solicitare de informatii si, in orice caz, in limitele de timp mentionate in mod expres de prevederile legale aplicabile (de regula 30 de zile de la inregistrarea cererii).

La solicitarea dumneavostra, StudioCMC furnizeaza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. In cazul in care depuneti cererea in format electronic si cu exceptia cazului in care solicitati un alt format, informatiile sunt furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent.

Dreptul la rectificarea date

Aveti dreptul de a obtine de la StudioCMC, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare. Atunci cand este posibil sau necesar si daca suntem informati ca datele dumneavoastră nu mai sunt exacte, vom face corectii (după caz) pe baza informatiilor actualizate si va vom informa cu privire la acest aspect.

Dreptul la stergerea datelor

Aveti dreptul de a obtine din partea StudioCMC stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, daca se aplica unul dintre urmatoarele motive:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • va opuneti prelucrarii in temeiul articolului 21 alineatul (1) din Regulament si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine StudioCMC in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla acesta;
 • alte situatii prevazute de Regulament in masura in care sunt aplicabile

Dreptul la stergerea datelor se exercita in limitele si cu exceptiile prevazute de Regulament. Astfel, StudioCMC nu va proceda la stergerea datelor in masura in care prelucrarea este necesara: (a) pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare; (b) pentru respectarea unei obligatii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplica operatorului sau pentru indeplinirea unei sarcini executate in interes public sau in cadrul exercitarii unei autoritati oficiale cu care este investit operatorul; (c) din motive de interes public in domeniul sanatatii publice; (d) pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii 

Restrictionarea prelucrarii presupune marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora Metodele de restrictionare a prelucrarii de date cu caracter personal ar putea include, printre altele, mutarea temporara a datelor cu caracter personal selectate intr-un alt sistem de prelucrare, sau anularea accesului utilizatorilor la datele selectate sau inlaturarea temporara a datelor publicate de pe un site. In ceea ce priveste sistemele automatizate de evidenta a datelor, restrictionarea prelucrării vor viza, in principiu, in functie de solutiile tehnice existente la momentul exercitatii dreptului de catre dvs., va presupune adaptarea mijloacelor tehnice in asa fel incat datele cu caracter personal sa nu faca obiectul unor operatiuni de prelucrare ulterioara si sa nu mai poata fi schimbate. Faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal este restrictionată va fi indicat in mod clar in sistem.

Aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in urmatoarele cazuri:

 • Contestati exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite StudioCMC să verifice exactitatea datelor;
 • Prelucrarea este ilegala, iar dvs va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • StudioCMC nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dvs le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
 • V-ati opus prelucrarii in conformitate cu articolului 21 alineatul (1) din Regulament si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea, pentru intervalul de timp in care se verifica dacă drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate
 • Daca s-a obtinut restrictionarea prelucrarii in una din situatiile antementionate, acesta va fi informat de catre StudioCMC inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-ati furnizat StudioCMC intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea StudioCMC, in cazul in care: prelucrarea se bazeaza pe consimtamant, prelucrarea este efectuata prin mijloace automate. In cazul exercitarii dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal, acestea pot fi transmise in mod direct de la StudioCMC la un alt operator indicat de catre dvs. in mod expres, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie atunci cand prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de StudioCMC sau de o parte terta

Atunci cand StudioCMC nu prelucreaza datele dvs pentru executarea unui contract la care sunteti parte sau pentru a face demersuri la cererea dvs  inainte de incheierea unui contract ori atunci cand prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine StudioCMC, va aducem la cunostinta ca aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in cauza si care va privesc, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii, cu exceptia cazului in care StudioCMC demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.Va rugam sa luati act de faptul ca StudioCMC prelucreaza date cu caracter personal in cadrul activitatilor mentionate in sectiunea Scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum si temeiul juridic al prelucrarii de mai sus si conform detaliilor continute in acesta.

Dreptul de a se opune prelucrarii in scopuri de marketing direct 

In cazul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate de StudioCMC in scopuri de marketing direct, aveti dreptul de a se opune unei astfel de prelucrări, inclusiv creării de profiluri in măsura in care aceasta are legătură cu marketingul direct.

Dreptul de retragere a consimtamantului 

In cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dvs. , aveti dreptul de a-l retrage in orice moment. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimtamantului nu este aplicabila in cazurile in care temeiul prelucrarii nu este consimtamantul.

Inregistrarea unei plangeri. Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere 

Speram ca nu va trebui vreodata sa faceti acest lucru, dar daca doriti sa reclamati aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastra personale, va rugam sa trimiteti un e-mail cu detaliile reclamatiei dvs. la contact@studiocmc.ro.  Vom analiza si vom raspunde oricarei plangeri pe care o primim. De asemenea, aveti dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”), accesand site-ul web www.dataprotection.ro.

Transmiterea datelor catre o tara terta 

Daca StudioCMC transfera date cu caracter personal furnizorilor de servicii din afara Spatiului Economic European (SEE), transferul va fi efectuat numai daca Comisia Europeana a confirmat ca exista un nivel adecvat de protectie a datelor sau alte masuri de protectie adecvate a datelor (de ex. norme obligatorii privind protectia datelor corporative sau clauze contractuale standard UE), conform informatiilor publice disponibile la data efectuarii transferului.

Detalii privind prelucrarile de date speciale sau intemeiate pe consimtamant 

Atunci cand prelucrarea se bazeaza pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. Astfel, puteti modifica sau elimina consimtamantul in orice moment, si vom actiona imediat in consecinta, cu exceptia cazului in care exista un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Decizii individuale automate 

Pe baza datelor furnizate de dvs. pot exista, in unele cazuri, decizii complet automatizate asupra procesarii cererilor si/sau contractelor. In special, decizia se bazeaza pe evaluari de risc ale datelor sau starilor de fapt comunicate de catre dvs. Deciziile complet automatizate se bazează in special pe condițiile contractuale si pe regulile derivate de subscriere.

Masuri de securitate

StudioCMC acorda o atentie sporita protectiei datelor si se asigura a are adoptate masuri de protectie rezonabile pentru protejarea si securizarea datelor dvs. personale. Societatea are adoptate masuri tehnice si organizatorice pentru a va proteja pe dvs. si informatiile dvs. de accesul, modificarea, dezvaluirea sau distrugerea neautorizata.

Este posibil ca din timp in timp sa actualizam aceasta politica si va vom informa in acest sens ori de cate ori este necesar. Aceasta versiune a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal a fost publicata in data de 21.05.2018.